bob竞技体育分类 不锈钢轴承 不锈钢带座轴承

不锈钢带座轴承 326 个bob竞技体育

耐腐蚀不锈钢安装装置,适用于需要清洁操作环境和频繁冲洗的应用,例如食品加工、包装、药品生产和处理。 采用优质 304 不锈钢外壳和宽内圈轴承,坚固的底座和光滑的抛光表面。 用食品级油脂润滑。
SSUCP系列
SSUCPA系列
SSUCF系列
SSUCFB系列
SSUCFC系列
SSUCFL系列
SSUCT系列
SSUC系列
SSSB系列
SSCSB系列
筛选条件
 • B
  22.0 mm 0.866 in(10)
  25.0 mm 0.984 in(4)
  27.0 mm 1.063 in(8)
  30.0 mm 1.181 in(8)
  31.0 mm 1.220 in(7)
  32.0 mm 1.260 in(8)
  34.0 mm 1.339 in(4)
  34.1 mm 1.343 in(4)
  38.1 mm 1.500 in(4)
  42.9 mm 1.689 in(5)
  49.2 mm 1.937 in(7)
  51.6 mm 2.031 in(4)
  55.6 mm 2.189 in(4)
  65.1 mm 2.563 in(6)
  74.6 mm 2.937 in(2)
  77.8 mm 3.063 in(3)
  82.6 mm 3.252 in(2)
  85.7 mm 3.374 in(2)
  96.0 mm 3.780 in(2)

SSUCP系列

bob竞技体育型号
轴承座型号
轴承型号
轴尺寸
H
L
J
基本额定载荷 Cr
基本额定载荷 Cor

SSUCPA系列

bob竞技体育型号
轴承座型号
轴承型号
轴尺寸
H
L
J
基本额定载荷 Cr
基本额定载荷 Cor

SSUCF系列

bob竞技体育型号
轴承座型号
轴承型号
轴尺寸
L
J
螺栓尺寸
基本额定载荷 Cr
基本额定载荷 Cor

SSUCFB系列

bob竞技体育型号
轴承座型号
轴承型号
轴尺寸
H
L
J
基本额定载荷 Cr
基本额定载荷 Cor

SSUCFC系列

bob竞技体育型号
轴承座型号
轴承型号
轴尺寸
L
J
H3
基本额定载荷 Cr
基本额定载荷 Cor

SSUCFL系列

bob竞技体育型号
轴承座型号
轴承型号
轴尺寸
H
L
J
基本额定载荷 Cr
基本额定载荷 Cor

SSUCT系列

bob竞技体育型号
轴承座型号
轴承型号
轴尺寸
H
L
基本额定载荷 Cr
基本额定载荷 Cor

SSUC系列

bob竞技体育型号
轴承型号
轴尺寸
D
B
C
基本额定载荷 Cr
基本额定载荷 Cor

SSSB系列

bob竞技体育型号
轴承型号
轴尺寸
D
B
C
基本额定载荷 Cr
基本额定载荷 Cor

SSCSB系列

bob竞技体育型号
轴承型号
轴尺寸
D
B
C
基本额定载荷 Cr
基本额定载荷 Cor
326
个bob竞技体育